Quản trị dễ dàng, thuận tiện

 Tùy chỉnh, tối ưu SEO hiệu quả
 Quản lý sản phẩm theo danh mục, tag, loại sản phẩm
 Thông tin sản phẩm đầy đủ, rõ ràng
 Tích hợp hệ thống hỗ trợ chỉnh sửa nhanh thông tin
 Video hướng dẫn sử dụng trực quan