Chuẩn SEO

Website được thiết kế tối ưu về kiến trúc và liên kết cho các máy tìm kiếm ngay từ khi phát triển. Các liên kết trên website rất thân thiện với các bộ máy tìm kiếm (nhất là Google) Ngoài ra tính năng tối ưu nội dung của website giúp bạn tối ưu dữ liệu một cách dễ dàng và chủ động.
Tùy chỉnh các thẻ meta title, meta decription, URL
Tự động tạo sitemap.xml, robots.txt
Tích hợp alt cho ảnh, tích hợp các thẻ h1,h2,h3,…